• energielabel woning
  • EPA cursus
  • ISSO 82.1
  • EPA opnemer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door EPA Haaglanden met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. EPA Haaglanden verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door EPA Haaglanden worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

EPA Haaglanden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. EPA Haaglanden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van EPA Haaglanden opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel EPA Haaglanden alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is EPA Haaglanden niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door EPA Haaglanden worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel EPA Haaglanden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door EPA Haaglanden worden onderhouden wordt afgewezen.